ประเภทของเครื่องบันทึกภาพวงจรปิด พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 09 มกราคม 2018 เวลา 13:00 น.

.

ประเภทของเครื่องบันทึกภาพวงจรปิด

ประเภทของเครื่องบันทึกภาพวงจรปิด สามารถแบ่งออกได้ ดังต่อไปนี้

1. DVR (Digital Video Recorder) เป็นระบบบันทึกสัญญาณภาพที่ใช้กับ กล้องวงจรปิด ระบบ analog ลงบนฮาร์ดดิสก์ (หน่วยความจำ)

2. HVR (Hybrid Video Recorder) เป็นระบบบันทึกภาพจาก กล้องวงจรปิด ระบบ analog และ กล้อง ไอพี(IP Camera) ลงบนฮาร์ดดิสก์ (หน่วยความจำ)

3. NVR (Network Video Recorder) เป็นระบบบันทึกสัญญาณภาพที่ใช้กับกล้องแบบ IP สำหรับบันทึกภาพจากกล้องไอพี (IP Camera) ลงบนฮาร์ดดิสก์ (หน่วยความจำ)

อันที่จริงแล้ว ในปัจจุบัน DVR, HVR , NVR นั้นก็มีพื้นฐานเหมือนกัน คือ การบันทึกแบบดิจิตอล ลงบนฮาร์ดดิสก์ (หน่วยความจำ) และมีความสามารถในการทำงานบนระบบเครือข่ายได้ดี

สำหรับการเลือกใช้ ฮาร์ดดิสก์นั้น ควรเลือก ฮาร์ดดิสก์ที่มีคุณภาพไม่ต่ำกว่า Server Grade เนื่องจาก ฮาร์ดดิสก์นั้นต้องทำงานหนักอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะเครื่องบันทึกต้องบันทึกภาพลง ฮาร์ดดิสก์ตลอดเวลานั่นเอง

โดยทั่วไปแล้วผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับจำนวนวัน ที่สามารถบันทึกได้และความชัดเจนของภาพ ที่ถูกบันทึก หากผู้ใช้ต้องการบันทึกภาพได้นานขึ้น(จำนวนวันที่เพิ่มขึ้น) ผู้ใช้อาจจะต้องลดความละเอียดของภาพที่ถูกบันทึกลง